მარტყოფის სკოლის ბანკეტი (კლიპი)

archili da xatia (slide) 24.01.15