ირაკლი და ლონდას ქორწილი (კლიპი)

კრეატივები

null
null

გიორგის და ნატოს ქორწილი (სლაიდი)

147 სკოლის ბანკეტი (კლიპი)

გურამის და ცირას ქორწილი (სლაიდი)