ვანის 1 საჯარო სკოლის ბანკეტი

სემი და მარის ქორწილი (სლაიდი)

1 სკოლის ბანკეტი

ლაშას და მარის ქორწილი (სლაიდი)

შალვა და ნანა (კლიპი)

ოთოს და ანის ქორწილი (კლიპი)

დათოს და ზიკის ქორწილი (კლიპი)

გიორგის და ემას ქორწილი (კლიპი)

ნიკას და ეკას ქორწილი (კლიპი)

გიორგის და ეთოს ქორწილი (კლიპი)